Duyurular :
02.07.2018
12 Haziran 2018 Uluslararası Nash Günü
24.10.2016
Yeni web sitemiz ile yayındayız... Siz hastalarımıza daha iyi bir hizmet verebilmek için sitemizi yeniledik...

Projeler

Projelerde Yaptığı Görevler

  • Hematopoetik kök hücre transplantasyonu olan alıcılarda transplantasyon sonrası alıcı karaciğerde parenkimal ve non-parenkimal donör kaynaklı hücre repopulasyonu: Graft-versus-host hastalığı patogenezinde rolü.” Türkiye Bilimler Akademisi “Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP)” Projesi, Proje Yöneticisi.
  • “Karaciğer transplantasyonu olan alıcılarda, graft karaciğerde alıcı kaynaklı hücre repopulasyonu” Türkiye Bilimler Akademisi “Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP)” Projesi, Proje Yöneticisi.
  • “Kronik hepatit C’li hastalarda karaciğer fibrozisi ve nekrozunu gösteren biyokimyasal belirteçleri ile karaciğer biyopsisinin tanısal değerliliğinin karşılaştırılması.” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), 20050809020HPD, Proje Yöneticisi.
  • “Metabolik sendromu olan hastalarda endotelyal fonksiyon bozukluğu ve kardiovasküler risk belirlenmesi: non-alkolik yağlı karaciğerin bu parametrelere etkinliği.” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), 20070809040HPD, Proje Yöneticisi.
  • “İnaktif hepatit B virüs taşıyıcısının virolojij ve biyokimyasal Profili” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), 09B3330007, Proje Yöneticisi.
  • “İnsülin direnci olan non-alkolik yağlı karaciğer hastalarında diyet ve egzersizin endotelyal fonksiyon bozukluğu ve kardiovasküler risk profili üzerine etkisinin belirlenmesi” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje Yöneticisi.