Prof. Dr. Ramazan İdilman

Prof. Dr. Ramazan İdilman

Prof. Dr. Ramazan İdilman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda Öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Karaciğer Hastalıkları uzmanıdır. Viral hepatitler, Yağlı karaciğer hastalığı, Akut ve Kronik Karaciğer Yetmezliği (Siroz), Karaciğer Kanseri’nin hastalık oluşum mekanizması, tanı ve tedavisi ilgi alanıdır. Prof. Dr. Ramazan İdilman karaciğer nakli ile ilgilenmektedir. Karaciğer yetmezliği olan hastaların karaciğer nakline hazırlanması ve nakil sonrası bu hastaların takibini yapmaktadır.

Prof. Dr. Ramazan İdilman Bilim Akademisi (BA, bilimakademisi.org) üyesidir. Prof. Dr. Ramazan İdilman’ın uluslararası ve ulusal bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel makalesi bulunmaktadır. Prof. Dr. Ramazan İdilman birçok uluslararası ve ulusal bilimsel derneklere üyeliği bulunmakta olup Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin (TKAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Prof. Dr. Ramazan İdilman birçok ulusal ve uluslararası çalışmada çalışma sorumlusu olarak aktif görev yapmaktadır.