• Prof. Dr. Ramazan İdilman

    Prof. Dr. Ramazan İdilman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda Öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Karaciğer Hastalıkları uzmanıdır. Viral hepatitler, Yağlı karaciğer hastalığı, Akut ve Kronik Karaciğer Yetmezliği (Siroz), Karaciğer Kanseri’nin hastalık oluşum mekanizması, tanı ve tedavisi ilgi alanıdır.